ORE Ostoja

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Utworzono: wtorek, 22, maj 2018

 

Zarząd Stowarzyszenia „OSTOJA”
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami
zaprasza na
Walne Zebranie Sprawozdawcze,
dnia 16.06.2018 roku (sobota)
Wrocław, ul. Litomska 10
(siedziba Warsztatu Terapii Zajęciowej).

Rozpoczęcie obrad : I termin - godz. 10.00; II termin - godz. 10.30
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie uczestników i gości.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybór komisji uchwał i wniosków.
7. Sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu za rok 2017
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017.
9. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwał.
12. Zamknięcie obrad.

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa.

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Stowarzyszenia OSTOJA

ul. Górnickiego 37a, tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Powered by Joomla 1.7 Templates