Specjaliści WWR

Małgorzata Derlich-Skrzypczak- fizjoterapeuta

 • NDT-Bobath i NDT-Bobath-Baby
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia
 • Kinesiology Taping I i II stopnia oraz Kinesiology Taping w pediatrii

Agnieszka Rybicka- psycholog

 • Terapia Ręki,
 • Ćwiczenia wg. Metody Ruchu Rozwijającego,
 • „Od relacji do dialogu”- praca z dziećmi z autyzmem,
 • Trening umiejętności społecznych

Joanna Rucińska-fizjoterapeuta

 • NDT –Bobath,
 • Integracja Sensoryczna
 • Kinesiolgy Taping.

Magdalena Litarska-fizjoterapeuta

 • NDT-Bobath i NDT-Bobath-Baby
 • Integracja Sensoryczna I i II stopnia
 • Kinesiology Taping I i II stopnia
 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz(FITS)
 • Metada Nauczania Kierowanego I i II stopnia

Agnieszka Latała- fizjoterapeuta

 • NDT-Bobath i NDT-Bobath-Baby
 • Kinesiology Taping I i II stopnia oraz Kinesiology Taping w pediatrii
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
 • Refleksotarpia

 Marta Włodarczyk- neurologopeda

 • Studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej
 • Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii klinicznej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego
 • Warsztaty komunikacji alternatywnej
 • Wczesna Interwencja i wspomagania rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej
 • Specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne: „Dziecięca Neurologia Kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego/ wg. Standardów Koncepcji NDT-Bobath.
 • Specjalistyczne warsztaty neurologopedyczne: „Dziecięca Neurologia Kliniczna w świetle postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. W obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym/ wg. standardów Koncepcji Ndt-Bobath.

Paulina Niegosz - logopeda

 • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - kierunek Pedagogika, specjalność Rewalidacja.
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu - Studium Kształcenia Podyplomowego - logopedia kliniczna
 • Szkolenie z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC)
 • Czego uczyć ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością? Ocena możliwości poznawczych - szkolenie
 • Jak satysfakcjonująco pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością - między edukacją, opieką i terapią – szkolenie

Dorota Stańczyk- logopeda

 • Studia Podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej- Uniwersytet Wrocławski,
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Szkolenie: Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z zaburzeniami komunikacji,
 • Kurs: Edukacja uczniów niemówiących, użytkowników wspomagających sposobów porozumiewania się- kurs zaawansowany,
 • Międzynarodowa konferencja pt.” Lets talk together –AAC in Europe”,
 • Warsztaty: Wysoka technologia i rozmawiasz,
 • Szkolenie z Makatonu- uzyskany certyfikat I stopnia,
 • Konferencja: Dzieci z chorobami rzadkimi- leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego,
 • Warsztaty i konferencja: Porozumiewam się więc jestem,
 • Szkolenie: Komunikacja ma znaczenie. Strategie AAC.

Kamila Wójcik - pedagog

 • Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Metoda Dobrego Startu

 Katarzyna Święs - pedagog

 • nauczyciel kontraktowy
 • Ukończony trzystopniowy kurs języka miganego dla nauczycieli
 • Kurs "Muzykoterapia jako metoda obniżenia agresji "
 • Kurs "Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego"
 • Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

Agata Ostrasz - psycholog

 • Integracja Sensoryczna

Ewelina Kłak - pedagog

 • studia: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
 • studia: Terapia Pedagogiczna
 • doktorantka W Instytucie pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Stowarzyszenia OSTOJA

ul. Górnickiego 37a, tel./fax 71/322-12-24
ore.gornickiego@ostoja.org.pl

KRS: 0000081524 

Powered by Joomla 1.7 Templates